Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

Adatbiztonság

​Abban az esetben, ha Ön önkéntesen osztja meg a személyes adatait a honlapunkon, az azt jelenti, hogy elfogadja jelen dokumentumban foglalt, az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos irányelvet és annak feltételeit. Weboldalunk semmiféle személyes információt nem gyűjt a nem önkéntesen megadott információkon kívül.

Cégünk gondosan védi a felhasználók személyes információinak titkosságát. Az átadott személyes információk biztonságának biztosítása végett óvintézkedések megtétele szükséges. Ezen törvények és rendelkezések kialakítási és alkalmazási gyakorlatának biztosításához auditok szükségesek. A titoktartási irányelvünk hatálya alá tartozó, a felhasználók által a honlapunknak megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, üzleti és személyes címek, telefonszám, stb.) nem osztjuk meg harmadik féllel, nem adjuk el, nem adjuk bérbe és nem használjuk fel semmilyen más módon. Az Ön információihoz való hozzáférés korlátozott, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést, az információk megváltoztatását és az azokkal való visszaélést. Ezen kívül, az alkalmazottaink és azon intézmények, akikkel együttműködünk, felelősséget vállaltak a titoktartási irányelv keretein belüli eljárásért.

A begyűjtött személyes adatok a feldolgozásuk céljához vannak rendelve és korlátozva. A feldolgozási céljukhoz szükséges ideig és a vonatkozó jogszabályok által megadott periódusig kell őket tárolni. Ezen időszak végén törölni, ill. anonimizálni szükséges őket, vagy meg kell őket semmisíteni.

A titoktartási rendelkezések nem biztos, hogy érvényesek a honlapunkon elhelyezett linkeken keresztül megközelített, külső honlapokon is. Emiatt azt javasoljuk, hogy mielőtt megosztja a személyes adatait, vizsgálja át a meglátogatott honlapok adatkezelési megoldásait. Továbbá javasoljuk, hogy honlapunk azon területein, ahol ön felhasználónevet és jelszót határoz meg, információt senkivel ne ossza meg, a saját biztonsága érdekében.

Az önkéntesen megadott személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:

 • Igények, kérések és panaszok kiértékelése
 • A felhasználó által kért termékek és szolgáltatások kifejlesztése és szállítása vagy a felkínált eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása
 • A felhasználók tájékoztatása, kampányok bejelentése
 • Cégünk keretein belül használandó felhasználói profilok meghatározása
 • A megvásárolt termékek és / vagy díjak kézbesítése
 • Alkalmazások kiértékelése a toborzási folyamaton belül

Cégünknek csak akkor van joga nyilvánosságra hozni /megosztani a felhasználók információit, amennyiben:

 • A társaság engedéllyel rendelkezik a felhasználó személyes adatainak megosztására.
 • Bírósági, hatósági szerv igénylésére és jogi eljárások követelményeinek eleget téve.
 • Felmérésekhez, tervezéshez és statisztikához, vagy olyan célokra rögzített adatok, amelyek hivatalos statisztikákban használják fel az adatokat, anonim formában.
 • A törvény által felhatalmazott állami intézmények és szervezetek által végzett megelőző, védő és informatív tevékenységekhez szükséges személyes adatok átadása, honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági, közrend fenntartási vagy gazdasági biztonsági célokra, és ezen célokból történő rögzítése.

Az alábbi célok érdekében kérdéseikkel forduljanak cégünkhöz a saját jogaikkal párhuzamosan:

 • ​Ha szeretné megtudni, hogy személyes adatokat kerülnek -e felhasználásra, és ha igen, milyen célra.
 • A helytelenül rögzített vagy helytelen információ korrekciójának kérelmezése.
 • Személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem.
 • Ha szeretné megtudni, ki a harmadik fél, akinek személyes adatokat továbbítottunk, mind országon belül és külföldön.
 • Kártérítési igény a személyes adatok rögzítése miatti veszteség keletkezése esetén.