Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

Emberek

A Şişecam Csoport részeként a mi feladatunk, hogy biztonságos és motiváló munkahelyet alakítsunk ki munkatársaink részére. Így együtt érjük el céljainkat, és a folyamatos fejlődés minden egyes alkalmazottunk számára lehetséges.

A fő célkitűzéseink ezen feladat teljesítésére

  • Minden nemzeti és nemzetközi törvény és szabvány betartása
  • Az egészségvédelmi és biztonságvédelmi kultúra fejlesztése
  • Tisztességes és igazságos munkafeltételek minden alkalmazott számára

Kulcsfontosságú vállalati értékeink egyike a munkatársaink, társadalmunk és környezetünk iránti tisztelet. Ez a tisztelet fejezi ki a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket, mint ahogy azt a Richard Fritz Magatartási Kódex (Code of Conduct) tükrözi.

A Richard Fritz Csoportnál minden tevékenységre az alábbi általános alapelvek vonatkoznak. A Csoport minden munkatársától elvárható, hogy megfeleljen ezeknek az alapelveknek, ügyfélkezelés, munkatársakkal, beszállítókkal, részvényesekkel és egyéb érdekeltekkel való kapcsolattartás során.

Őszinteség

Az RF Csoportnál valamennyi tevékenység végrehajtása az őszinteség elvének betartásával történik. A tisztességen és a becsületességen van a hangsúly az alkalmazottakhoz, ügyfelekhez, szállítókhoz, részvényesekhez és minden érdekelt félhez fűződő kapcsolat esetében.

Átláthatóság

Az RF Csoport fenntartja az átláthatóságat és a nyitottságot az alkalmazottakkal, ügyfelekkel, szállítókkal, részvényesekkel és valamennyi érdekelt féllel való kapcsolattartás.során. Minden tevékenység esetén egyértelmű és pontos információk kerülnek átadásra érthetően és időben.

Pártatanság

A vállalat nem részesíti semmilyen hátrányos megkülönböztetésben az alkalmazottakat, ügyfeleket, beszállítókat, részvényeseket és egyéb érdekeltek feleket vallás, nyelv, etnika, faj, nemzet vagy származás, nem, fogyatékosság, életkor, családi állapot és politikai nézetek alapján. A Csoport minden alkalmazottja igazságosan, egyformán és előítéletmentesen kezeli egymást.

Titoktartás / Adatvédelem

Az alkalmazottak, ügyfelek, beszállítók, részvényesek és más érdekeltek bizalmas információinak védelme kiemelt fontosságú. Ezen adatok átruházása harmadik személynek nem engedélyezett, és nem tolerálható. Bizalmas adatokat csak a Csoporton belül az arra feljogosított személyek csak a Csoport javára használhatnak.

Megfelelés (törvények és rendeletek betartása)

Az RF Csoporton belüli összes tevékenység végrehajtása a hatályos törvénykezések és rendeletek gondos betartása szerint történik. A vonatkozó törvények és rendeletek alkalmazása a megfelelő módon és a megfelelő intézkedések betartásával történik.

Ezen elvek alapján a következő pontok fontosak számunkra a mindennapi együttéléshez:

  • Megoldásokat keresünk közösen, problémák gyűjtése helyett.
  • Felelősséget vállalunk és ennek megbecsülését megtapasztaljuk.
  • Az elkövetett hibát önkritikával felismerjük és közösen megoldjuk.
  • Egészséges pragmatizmus, osztályokban gondolkodás helyett - Hogyan oldjuk meg közösen a problémát.
  • Tiszteletteljes viselkedés egymással.
  • Hatékony munkavégzés. Semmilyen óriási kerekasztal megbeszélés. Semmilyen emailezés a legnagyobb forgalmazóval.
  • Proaktív módon gondolkodunk, és a gyenge pontokra előre felkészülünk.