Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Všeobecné informácie

Vieme, že náš úspech podstatne závisí od motivácie a kvalifikácie našich zamestnancov. Aby našu spoločnosť aj naďalej opúšťali iba prvotriedne výrobky, hľadáme kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov.

Od učňov až po vedúcich pracovníkov, u nás môžete očakávať rôzne možnosti nástupu. Čakajú na vás napínavé výzvy v medzinárodnom a dynamickom prostredí, ako aj zodpovedné úlohy v silnom tíme.

Vaše šance v spoločnosti Richard Fritz

Disponujeme cieľavedomým tímom, ktorí pozostáva zo špecialistov, odborníkov, vedúcich pracovníkov a mladých perspektívnych pracovníkov v rôznych odborných disciplínach. Je to tím, ktorý pracuje na náročných projektoch s orientáciou na proces a angažovanosť – a tak dochádza k úspešným výsledkom.

Pod rubrikou „ Voľné pracovné pozície" nájdete naše pozície v prehľade. Tu získate prvé dojmy, ako aj podrobnejšie informácie k požadovaným profilom.

Benefity:

Našim  zamestnancom poskytujeme bezplatnú autobusovú dopravu do a zo zamestnania a aj v prípade mimoriadnych pracovných zmien z rôznych miest a obcí z blízkeho okolia Malaciek ale aj zo vzdialenejších miest (využívajú ju prevažne zamestnanci pracujúci v trojzmennej prevádzke) .

Ďalej im ponúkame možnosť stravovať sa vo firemnej jedálni za výrazného finančného príspevku zamestnávateľa a to počas všetkých troch pracovných zmien.  

Každý mesiac vyhodnocujeme a odmeňujeme najlepšieho výrobného pracovníka za každú výrobnú prevádzku.

Myslíme aj na našich jubilujúcich zamestnancov a dvakrát do roka organizujeme neformálne stretnutie, na ktoré pozývame zamestnancov, ktorí v danom roku oslavujú pracovné i životné jubileum a pri tejto príležitosti dostávajú finančnú i vecnú odmenu.

V zimných mesiacoch im poskytujeme vitamínové balíčky na posilnenie imunity.

Organizujeme pre všetkých našich zamestnancov celofiremné spoločenské podujatie Sommerfest.

V predvianočnom období dostávajú zamestnanci buď vianočnú nákupnú poukážku alebo sa zúčastňujú vianočného večierka organizovaného zamestnávateľom.

Zamestnancom poskytujeme finančný príspevok pri narodení dieťaťa a pri uzavretí manželstva.

Významným benefitom je aj pružný pracovný čas, ktorý zamestnancom umožňuje lepšie si organizovať pracovné a súkromné aktivity.

Dbáme o vzdelanosť našich zamestnancov a umožňujeme im vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, možnosť prehĺbenia kvalifikácie alebo aj jej zvýšenia.