Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Obstrek skiel

Vedúce postavenie v technológii vďaka výskumu a vývoju

Základnou požiadavkou zasklievania je zaručiť podľa možnosti zo všetkých strán nerušený pohľad na ulicu a okolie. Nároky na funkčnosť a dizajn okien sa neustále zvyšujú. Musí sa vykonať zložité tvarovanie okna, ale aj mnoho rokov potom musí byť zaručená funkčnosť okna bez ohľadu na teplotu a poveternostné podmienky. Stále viac sa do okien integrujú prídavné funkcie ako upevnenie ozdobných líšt a clôn, elektrických konektorov, ako aj montážnych pomôcok pre asistenčné systémy. Vďaka nášmu výskumu a vývoju môžeme ponúknuť riešenia v oblasti konštrukcie, tak aj v oblasti materiálov a procesného inžinierstva. To predpokladá vysokú úroveň technologického know-how.

Naše produkty s obstrekom skla

  • Obstrekované bočné sklá s termoplastami a elastomérmi (TPE, PVC, EPDM, PUR)
  • Obstrekované čelné a zadné sklá s TPE a PUR
  • Obstrek sklenených prvkov pre strešné systémy s integrovanými výstuhami
  • Montáž dielov (držiaky pre dažďové senzory svetiel, kamery, 3. brzdové svetlo, vodiace prvky a zadržiavače)