Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Prostredie

​Zásady politiky životného prostredia Richard Fritz Holding

​Dodržiavame platné zákony a predpis​y v oblasti životného prostredia.

Zabraňujeme udalostiam škodliv​​ým pre životné prostredie.

Produkty a výrobné proces​y sa navrhujú ekologicky a šetrne pre zdroje.

Usilujeme sa o používanie energeticky efektívnych technológií podľa stavu techniky.

Náš výkon vzhľadom na životné prostredie ​​a energiu sa má neustále zvyšovať.

Do vývoja a presadzovana našej​​ politiky životného prostredia sú zapájaní naši zamestnanci.

Podniková ochrana životného prostredia sa má kontinuálne zlepšovať.

Dodávatelia komponentov, technológií a sl​​užieb sú vyberaní podľa našich zásad týkajúcich sa životného prostredia.

Dodržiavanie zásad týkajúcich sa životného prostre​dia je pre všetkých zamestnancov povinnosťou.

Presadzovanie našich cieľov sa kontroluje v pravidelných​ intervaloch.

Na tento účel sú zriadené vhodné systémy, aby sa zabezpečila​ ich trvalá​ udržateľnosť.

Pri zistených odchýlkach sú prijímané potrebné opatrenia a odstránené príčiny ich vzniku.