Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Kvalita

​​Politik​a kvality

Naším cieľom sú spokojní zákazníci so splnenými očakávaniami.

Dosahujeme to dobrými výrobkami, služ​​bami a vysokou kvalitou.

Smernice a procesy sú založené na ​medzinárodných štandardoch, požiadavkách zákazníkov, našich vedomostiach a našich dlhoročných skúsenostiach.

Toto vedomie a záväzné dodržiavanie sú základom našej kvality.

Naše m​​otto:

Usilovanie sa o kvalitu je povinnosťou pre každého jednotlivca
– od konateľa až po učňa.

Kvalita pre n​ás znamená, že robíme veci od začiatku správne.

Pretože kvalita v administratívnych / konštruktívn​ych / výrobno-technických procesoch

má za cieľ znižovanie nákladov, z​​vyšovanie hospodárnosti, šetrenie životného prostredia a zdrojov.

Aj naši dodávatelia sa vyberajú podľa vysoké​​ho štandardu kvality, pretože rovnako vysoké požiadavky kladieme tiež na nich.

Zá​​sada:

Vyvarovanie sa chybám ​​má vždy prednosť pred odstraňovaním chýb.

Dôsledne sa používajú metódy a nástroje na zabezpečenie kvality.

Učíme sa z chýb, prijímame op​​atrenia a odstraňujeme príčiny ich vzniku.

Takto náš vysoký štandard kvality rozvíjame kontinuálne ďalej.

Integrovaný systém ​manažmentu

Certifiká​​​ty