Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Pomer udržateľnosti

Spoločnosť Richard Fritz Holding pod trvalou udržateľnosťou chápe nielen finančnú kontinuitu, ale aj celkový koncept, ktorý okrem iného zahŕňa témy životného prostredia, prírodných zdrojov, spotreby, zákazníkov a hodnôt. Náš koncept trvalej udržateľnosti je rozhodujúci pre našu orientáciu na zákazníka a vedie nás pri obchodných rozhodnutiach, v našej angažovanosti pre spoločenstvo a v našich pracovných vzťahoch.

Centrom našej vízie je neustály rozvoj opierajúci sa o inovatívne myšlienky, vyspelú technológiu, povedomie o životnom prostredí a trvalo udržateľnú výrobu.

Spoločnosť Richard Fritz pokračuje v snahách o ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť pri hospodárení s energiami a zásobovaní surovinami. Rovnako tak spoločnosť pracuje naďalej dôsledne na tom, aby zvyšovala efektívnosť svojich výrobných metód, zaručila ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, dodržiavala medzinárodné normy a podporovala inovácie. Trvalá udržateľnosť je najdôležitejším cieľom           v snahe zabezpečiť ziskovosť firmy, ako aj zabezpečiť pokrok v oblasti výskumu a vývoja, investície a vytváranie pracovných miest.

Rozvoj v skupine Sisecam