Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Proces výroby

Všetky procesy sú tvorené „Lean“ ako „one piece flow“ pre zaručenie najlepšej kvality.

​ OBSTREK

1. Automatické nanesenie jasnej línie lepidla je presné a stabilné

2. Príprava – Temperovanie a aktivovanie na bežiacom klimatickom páse

3. Obstrek je vykonávaný najnovšou technológiou vstrekovania

4. Pracovné kroky – Existujú viaceré operácie, ktoré prichádzajú po obstreku. Väčšinou k tomu patria orezávanie a montáž

5. Diely pri výstupnej kontrole sú prekontrolované takzvaným „end of line testerom“

 

1. Nanesenie základného lepidla

 

2. Príprava

 

3. Obstrek


 

4a. Pracovný krok orezávanie

 

4b. Pracovný krok montáž

 

5a. Výstupná kontrola statická


 

5b. Výstupná kontrola dynamická

APLIKÁCIE

1. Automatické nanesenie jasnej línie lepidla je presné a stabilné

2. Príprava – Temperovanie a aktivovanie na bežiacom klimatickom páse

3. Nanesenie lepidla je aplikované s vysokou presnosťou prostredníctvom automatického robotického zariadenia

4. Vytvrdnutie sa vykonáva prostredníctvom rýchloohrevných pištolí

5. Pracovné kroky – Existuje viacero operácií, ktoré prichádzajú po obstreku. Väčšinou k tomu patria orezávanie a montáž

6. Výstupná kontrola a balenie

 

3a. Lepenie

 

3b. Lepenie

 

5. Pracovný krok montáž

VÝROBA DEKORATÍVNEHO PREKRYTIA

1. Obstrek je vykonávaný najnovšou technológiou vstrekovania

2. Pracovné kroky – existuje viacero operácií, ktoré prichádzajú po obstreku. Väčšinou k tomu patria orezávanie a montáž

3. Výstupná kontorla a balenie

 

Výroba clony

HYDROFÓBNY NÁTER

1. Umývanie skla je vykonávané prostredníctvom automatického zariadenia

2. Na každé sklo sa nanesie vrstva viackrát automaticky s vysokou presnosťou

3. Výstupná kontrola a balenie

 

2. Nanesenie

SPÁJKOVANIE

1. Plocha sa musí najprv vybrúsiť automaticky regulovaným zariadením alebo robotom

2. Kontakt sa na pripravenej ploche zaspájkuje plnoautomaticky alebo poloautomaticky

 

2a. Anténa

 

2b. Kontakt

 

2c. Kaptonová páska