Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Kvalita

Proces vytvárania tovaru

Rastúce očakávania zákazníkov, rastúca globálna konkurencia a nepoľavujúci tlak na ceny nútia k vyvíjaniu vyspelých výrobkov, ktoré sú pripravené ísť do výroby.
Každý proces musí byť dostatočne robustný a spoľahlivý pred začatím výroby, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty spĺňajú dané požiadavky na kvalitu.
Elaborácia je zvlášť dôležitým kritériom pre vylúčenie start-up problémov pri nových projektoch.

Tým, že máme štandardizovaný proces vývoja a zavedené prísne schvaľovacie postupy môžeme zabezpečiť, že výrobky a procesy sú dostatočne robustné a spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu.
To platí aj pri nákladovej efektívnosti, ochrane životného prostredia a bezpečnosti pri práci.

Proces vytvárania výrobku je založený na odborných špecifikáciách a požiadavkách konkrétneho zákazníka, spolu s požiadavkami vlády, spoločnosti, zainteresovaných strán, ochrane životného prostredia a bezpečnosti pri práci.

Špecifické požiadavky týkajúce sa automobilového priemyslu zahŕňajú ISO TS 16949, VDA dojednania (pozri sériu VDA publikácií), špecifické požiadavky zákazníkov týkajúce sa normy ISO TS 16949 a ďalších požiadaviek zákazníka, ktoré sa týkajú VDA publikácií (napríklad špecifikácie, normy a smernice).

Iba uspokojením potrieb našich zákazníkov, budeme môcť úspešne umiestniť naše výrobky na trh a vychutnať si bezpečnú budúcnosť.

Firemný kódex praxe

​Navrhujeme naše výrobky a výrobné procesy pre maximálnu účinnosť pri využívaní energie a zdrojov. Snažíme sa uplatňovať ekologicky šetrné technológie založené na stave techniky.