Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

TR

İnsan

Şişecam Topluluğu'nun bir parçası olarak, çalışanlarımız için, güvende olacakları ve kendilerini motive edilmiş hissedecekleri bir iş yeri yaratma sorumluluğuna sahibiz. Birlikte çalışarak amaçlarımıza ulaşacak ve de her bir çalışanın daimi gelişim fırsatlarına sahip olduğundan emin olacağız.

Temel hedeflerimiz şunlardır:

  • Ulusal ve uluslararası tüm yasa ve normlara uygunluk
  • Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak
  • Tüm çalışanlarımız için adil çalışma koşullarının tesis edilmesi

Ana değerlerimizden biri de, çalışanlarımıza ve  içinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygıdır. Bu saygı kendisini sürdürülebilirlikle ilgili taahhüdümüz ve Richard Fritz davranış kurallarında (Code of Conduct) kendini göstermektedir.

Richard Fritz Grubu'nda tüm aktiviteler aşağıdaki genel ilkelere tabidir. Grubumuzun her bir çalışanından; müşteriler, iş arkadaşları, tedarikçiler, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerinde bu ilkelere uymasını bekleriz.

Dürüstlük

RF Grubu'nda uygulanan tüm aktivitelerde dürüstlük ilkesi her zaman en önemli unsurdur. Çalışanlar, müşteriler, iş arkadaşları, tedarikçiler, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerde bütünlük ve dürüstlük ön plandadır.

Şeffaflık

RF Grubu çalışanlar, müşteriler, iş arkadaşları, tedarikçiler, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerde şeffaflık ve açıklığa önem verir. Bütünlüğe ve icraatların vaktinde yerine getirilmesine ağırlık vererek net ve doğru bilgi elde eder.

Tarafsızlık

Şirket çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar arasında dine, dile, nesebe, ırka, ulusal kökene, cinsiyete, engellilik haline, yaşa, medeni duruma ya da siyasi görüşe göre ayrımcılık yapmaz. Grup çalışanları birbirlerine adaletli, eşit ve önyargısız davranır.

Gizlilik / verilerin korunması

Çalışanlarla, müşterilerle, tedarikçilerle, hissedarlarla ve tüm paydaşlarla ilgili özel bilgileri korumak son derece büyük bir öneme haizdir. Bu tür bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması yasaktır ve bu konuda tolerans gösterilmeyecektir. Bu tür gizli bilgiler yalnızca, Grup’un menfaati için Grup içinde ve yetkili kişiler tarafından kullanılabilir.

Yasalara ve yönetmeliklere uyulması

RF Grubu tüm faaliyetlerini yasalar ve yönetmelikler için gereken saygıyı göstererek gerçekleştirmektedir. Yasa ve yönetmelikleri uygun biçimde izlemekte ve bunlara uygunluğu garantilemek amacıyla tedbirler almaktadır.

Bu prensipler günlük iş ortamımızda aşağıdaki ana esasların temelini oluşturmaktadır:

  • Çözüm Odaklılık: Problemleri ertelemek yerine birlikte çözüm ararız.
  • Sorumluluk alır ve bunun karşılığında itibar görürüz.
  • Yapılan hatalardan ders çıkarır ve özeleştirimizi yapmaktan kaçınmayız. Hataları tanımlar ve birlikte çözümler üretiriz.
  • Konuları takım olarak değerlendirir, birlikte pratik çözümler üretiriz.
  • Birbirimize saygılı davranırız.
  • Verimli çalışmaya önem veririz. Proaktif düşünür, zorlukları önceden öngörür ve gerekli adımları atarız.